วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ 5 โรงแรมดัง เซ็น MoU วางรากฐานพัฒนานักศึกษา

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงแรมดังระดับ 5 ดาว รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Capella, เครือโรงแรม IHG, โรงแรม Park Hyatt, โรงแรม Skyview และเครือโรงแรม Sri Panwa ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ข้อตกลงในการทำความร่วมมือกันครั้งนี้ก็เพื่อขยายความร่วมมือไปในมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาไปฝึกงานซึ่งทางวิทยาลัยได้ป้อนนักศึกษาให้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น โอกาสในการรับบัณฑิตของวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าทำงาน การทำวิจัยร่วมกัน ฯลฯ ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า นอกจากจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ระดับสากลแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจบริการกับโรงแรมทั้ง 5 แห่ง ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับตัวนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีเอง แต่โรงแรมทั้งหมดก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพของวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างง่ายดาย การเซ็น MoU ในครั้งนี้จึงนับเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการให้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์. 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,