วัคซีนโควิด-19 (bivalent) ของไฟเซอร์-ไบออนเทค พร้อมให้บริการสำหรับภาคเอกชนในประเทศไทย

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 (bivalent) : ไฟเซอร์-ไบออนเทค สำหรับภาคเอกชน (Commercialization) เพื่อให้บริการแก่โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกต่าง ๆ โดยมีแผนพร้อมจัดส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ซึ่งการนำเข้าสำหรับภาคเอกชนดังกล่าวเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้แก่ประชาชนในประเทศ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการนำวัคซีนโควิด-19 เข้าสู่ตลาดเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาไฟเซอร์ได้จัดหาและส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลไทยสำหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกขณะเกิดโรคระบาดเท่านั้น

ไฟเซอร์ มีความยินดีและขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือช่วยเหลือประสานงานเป็นอย่างดีในการนำวัคซีนโควิด-19 : ไฟเซอร์-ไบออนเทค เข้ามาได้อย่างรวดเร็วซึ่งขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนในตลาดเอกชน ทั้งนี้ วัคซีนโควิด-19 : ไฟเซอร์-ไบออนเทค สำหรับภาคเอกชนล็อตแรกได้มาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้

ไฟเซอร์ มีเป้าหมายสูงสุดในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการรักษา และให้ความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานการแพทย์ สาธารณสุข ภาครัฐและชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยานวัตกรรมต่าง ๆ และวัคซีนสำหรับคนไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,