วว. โชว์งานวิจัย บริการ ในงาน CPHI South East Asia 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานวิจัย งานบริการอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การบริการทดสอบและวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปเสริมแกร่งในการประกอบธุรกิจ ในงาน CPHI South East Asia 2023 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ ฮอลล์ 1 บูธ B 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วว. มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรผ่านการทำวิจัย โดยการศึกษาสมุนไพรทั้งด้านการสกัด และควบคุมคุณภาพ ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้วยวิธีทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจากผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และวัสดุทางการแพทย์ โดยมีการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (non-clinical study) ของผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองตามหลักการ OECD GLP เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานการทดสอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้ นำไปประกอบการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการยอมรับข้อมูลการทดสอบ เมื่อต้องการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศทำให้ไม่ต้องทดสอบซ้ำ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนายาใหม่จากพืชสมุนไพร โดยนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบสําคัญทางยาและระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองสุขภาพของคนไทย รวมถึงการเพิ่มมูลค่าการส่งออก เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

งาน CPHI South East Asia 2023 เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเภสัชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมพัฒนาธุรกิจทั้งในระดับเอกชนที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้เกิดสุขภาพที่ดีของผู้คนในประเทศ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของอุตสาหกรรมยาไทยในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพเพื่อก้าวสู่ผู้ผลิตยา สร้างความมั่นคงทางการยาให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อันจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงยาของประชาชนในแต่ละประเทศได้มากขึ้นด้วย จัดโดย อินฟอร์ม่า มาร์เก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ Exhibition Hall 1-3, ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,