วว./วช./มก./จุฬาฯ ร่วมรับรางวัลเหรียญทองจากผลงาน De-BUGs สารกำจัดแมลงศัตรูพืชแปรรูปจากเปลือกไข่ ในงานประกวด แสดงนวัตกรรมระดับนานาชาติ JDIE 2023 ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นิตยา แก้วแพรก นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ดวงทิพย์ กันฐา ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล และ นางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ WIIPA Special Award สาขาการเกษตร ในงานประกวดและแสดงนวัตกรรมระดับนานาชาติ JDIE 2023 จากผลงาน “De-BUGs สารกำจัดแมลงศัตรูพืชแปรรูปจากเปลือกไข่” ซึ่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนการวิจัยผลงานดังกล่าวและทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของไทย คัดกรองผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจากไทย (Exclusive Agency) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ JDIE 2023 ภายใต้การดำเนินงานของ World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่นโดยมีผลงานจาก 20 ประเทศ จำนวนกว่า 300 ผลงาน เข้าร่วมจัดแสดง

 

De-BUGs เป็นนวัตกรรมสารกำจัดแมลงอินทรีย์แปรรูปจากเปลือกไข่ โดยการเปลี่ยนโปรตีนเยื่อเปลือกไข่ให้เป็นสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชประสิทธิภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างของเสีย (Zero-waste Process) เป็นสารอินทรีย์ 100% นอกจากจะทำหน้าที่กำจัดศัตรูพืชแล้ว De-BUGs สลายตัวตามธรรมชาติกลายเป็นแคลเซียม (Calcium) ธาตุอาหารรองสำหรับพืชทุกชนิด

De-BUGs เป็นนวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ภายใต้แนวคิด BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย De-BUGs มีประสิทธิภาพป้องกันและกำจัดเพลี้ย ไล่มดและหอยทาก ใช้ได้กับผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลไม้ และ พืชไร่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตกค้างและอันตรายจากสารเคมีสำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง

 

ทั้งนี้คณะนักวิจัยจาก วว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก วช. เพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของเสียจากภาคอุตสาหกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรักษ์โลก ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG เบื้องต้นคณะนักวิจัยนำเสนอ De-BUGs ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแรกของโครงการ ก่อนที่จะขยายผลสู่การผลิตเชิงพาณิชย์สนับสนุนเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง De-BUGs เป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูง การฉีดพ่นสารแขวนลอย De-BUGs ความเข้มข้น 0.5% สามารถสร้างความเสียหายแก่ protective wax ของเพลี้ยแป้งภายในเวลา 15 นาที และทำให้เพลี้ยแป้งเป็นอัมพาตภายใน 60 นาที หลังจากนั้น 1 วัน เพลี้ยแป้งที่สัมผัส De-BUGs จะตายทั้งหมด คณะนักวิจัยมีความพร้อมเผยแพร่นวัตกรรม De-BUGs สู่การใช้งานจริงกับเกษตรกรและผู้รักสุขภาพที่ปลูกผักปลอดสารพิษ ขณะนี้นักวิจัยได้ออกแบบระบบการผลิต De-BUGs แบบ Nano-Factory สำหรับการผลิต De-BUGs จากเปลือกไข่ใช้เองในครัวเรือน โดยใช้อุปกรณ์ในห้องครัวเป็นเครื่องมือผลิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม De-BUGs ติดต่อได้ที่ โทร. 034 351 886 (ดร.ดวงทิพย์ กันฐา) หรือที่ E-mail : agrdtk@ku.ac.th

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , , , ,