ม.ศรีปทุม ประกาศรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

เรามีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ!! สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน โดยเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต่างๆดังนี้
ประเภท อาจารย์ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน
2. คณะศิลปศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ชาวญี่ปุ่น / ชาวไทย)
3. วิทยาลัยนานาชาติ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (Native Speaker)
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิศวกรรมโยธา / ระบบราง / วิศวกรรมอุตสาหการ
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาสถาปัตยกรรม/ ออกแบบภายใน/ นวัตกรรมการออกแบบ
8. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
9.คณะนิเทศศาสตร์
-สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
10. ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดการศึกษาต่างประเทศ
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ประเภท เจ้าหน้าที่ รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1. เลขานุการ สำนักงานผู้บริหาร
2. เจ้าหน้าที่ Multi-Graphic Designer ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เจ้าหน้าที่งานสื่อสารตลาด / การตลาดออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่งานเสียง ประจำศูนย์มีเดีย
5. เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน / สำนักงานวิชาการ

คุณสมบัติในงาน
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร หรือความเชี่ยวชาญทางด้านงานเทคนิค
4. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดีมี ทักษะทางคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

สามารถส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่ http://staffscms.spu.ac.th/job/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณชุติมา chutima.ph@spu.ac.th / คุณดวงกมล dwangkamol.so@spu.ac.th
/ คุณชนม์ขนิษฐ์ Chonkanit.su@spu.ac.th โทร.02-579-1111 ต่อ 1230 /1200

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: