นิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D. Thesis Exhibition) การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อแสดงอัตราลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ลายสักล้านนา” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายณัฐ จันทสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดนิทรรศการ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D. Thesis Exhibition) การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อแสดงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ลายสักล้านนา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดนิทรรศการผลงานฯ ในครั้งนี้

นิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D. Thesis Exhibition) การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อแสดงอัตราลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ลายสักล้านนา” (TREAT YOUR SOUL The Creation of contemporary art to express the identity and wisdom of “Lanna Tattoo”culture.) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ในขณะที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ารูปแบบหรือวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่าง จากเดิมไปมาก จากสังคมชนบทกลายมาสู่สังคมเมือง สภาพแวดล้อมก็ได้แปรเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ตัวแทนของคนเหล่านั้น

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แสดงผลงานที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของสองช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันแต่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของลายสักล้านนาที่มีในอดีต นำมาสร้างการปฏิสัมพันธ์ใหม่ แก่ผู้ชมที่อยู่ในปัจจุบันได้

เปรียบเสมือนว่ากำลังจะเข้าสู่โลกอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างจากเดิม จะได้พบกับพื้นที่ใหม่ในมิติใหม่ที่มีกลิ่นอายของลายสักในรูปที่ได้แปรเปลี่ยนไปจากเดิม สร้างประสบการณ์ใหม่ต่อลายสักล้านนา ที่เคยมีมาในอดีต ทำให้ผู้ชมเกิดมุมมอง การรับรู้ และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของลายสักล้านนาได้มองเห็นถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ลายสักล้านนา”

ภายในทรรศการผลงานฯ ได้มีการเปิดสอนเวิร์คช็อปการแกะสลักแผ่นยางเพื่อทำบล๊อคแม่พิมพ์มือลายสักล้านนา โดย : days in and days out ตั้งแต่ดราฟเส้น จนแกะสลัก ประกอบจนได้บล๊อคแม่พิมพ์มือออกมาและนำบล๊อคแม่พิมพ์มือลายสักล้านนาที่แกะสลักช่วงเช้ามาปั้มลายลงกระเป๋าผ้า ฯลฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , , , , , , ,