นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ส่งต่อโอกาสให้กับเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรมอาสา ได้จัดโครงการ “DTC Volunteer Camp 10 : Watsaphang School” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่เด็กและชุมชนในพื้นที่ชนบท จุดประสงค์หลักเป็นกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเพื่อตระหนักถึงการศึกษาของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนวัดสระพัง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารยังได้จัดกิจกรรมสอนทำอาหารให้กับน้อง ๆ พร้อมกับเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญากับคนในชุมชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความสามัคคี

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,