จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนเที่ยว งานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร” ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ในโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้ง มีวัตถุประสงค์ เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการตลาด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย มีทำเลที่ตั้งเป็นประตูสู่อินโดจีนมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว และเวียดนาม อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรื อย่างชัดเจน คือ “ผ้าหมักโคลนหนองสูง” ที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัด ซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวมุกดาหารทุกคน
นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาร กล่าวว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร มีแผนพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกปี ซึ่งครั้งนี้ที่ทางจังหวัดมุกดาหารได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ศักยภาพ ในการขายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชาวมุกดาหารเพื่อเปิดโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ สินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร ในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มผลิตภัฑณ์เครื่องจักสาน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน,กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายและผ้าไหม, กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมคราม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี


ผ้าหมักโคลนหนองสูง มุกดาหาร คือ ผ้าไหม หรือ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และหมักโคลนตามภูมิปัญญาของชาวผู้ไทเมืองหนองสูง มีสีเข้ม เนื้อผ้านุ่ม มีความมันวาว สีไม่ตก ไม่ซีดจาง มีกลิ่นหอมละมุนของดิน ผลิตในจังหวัดมุกดาหาร
ชาวผู้ไทมีภูมิปัญญาในการปั่นใยฝ้ายเป็นเส้นเพื่อนำมาทำผ้าทอ และสกัดสีจากพืชตามธรรมชาติเพื่อนำมาย้อมผ้า เมื่อพบว่าโคลนในพื้นที่อำเภอหนองสูง และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นโคลนที่มีเนื้อละเอียด ชาวผู้ไทจึงได้ทดลองนำเส้นใยผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาตินำไปหมักโคลนก่อนนำไปทอ ทำให้เกิดโทนผ้าที่มีสีนุ่มนวลสดใส ให้สัมผัสนิ่มนวลและซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี ลักษณะพิเศษของผ้าหมักโคลนหนองสูง : ผ้าเนื้อนุ่ม สีไม่ตก มีกลิ่นหอมละมุนของเนื้อดิน ซึ่งภายในงานได้รวบรวมเอาร้านค้าที่มีจุดเด่นของจังหวัดมุกดาหารมารวมไว้ในงานนี้
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร” ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วยโซนการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่

• โซนที่1 จุดแลกของสมนาคุณ และ กองอำนวยการ
อยู่บริเวณหน้าตู้ปลา อควาเลี่ยม กติกาการแลกของสมนาคุณ สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในงาน ตั้วแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับกระเป๋าผ้าลายผ้าขาวม้า 1 ใบ
• โซนที่2 โซนร้านค้า
ประกอบด้วย ร้านค้าของจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มสินค้า 6 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มผลิตภัฑณ์เครื่องจักสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายและผ้าไหม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมคราม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ กว่า 30 ร้านค้า
• โซนที่3 โซนนิทรรศการ
อยู่บริเวณกลางทางเดิน โดยนิทรรศการ ประกอบด้วย 2 นิทรรศการหลัก ได้แก่ นิทรรศการเรื่องราวของนิทรรศการสินค้าเด่นประจำจังหวัดมุกดาหาร และ นิทรรศการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าหมักโคลนหนองสูง
• โซนที่4 โซนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆมากมาย
การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม แฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมและซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่นำมาแสดงและจำหน่ายภายในงาน อาทิ กิจกรรมนาทีทอง สินค้าราคาพิเศษ ,กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
• โซนที่5 พื้นที่เจรจาธุรกิจ Business Matching
เปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วม ลงทุน และเปิดตลาดให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , , , , , , ,