คณะบัญชี SPU ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “RD go Campus” มุ่งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ สำหรับนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ RD go Campus ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพพร้อมทั้งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ ภายใต้ความร่วมมือของกรมสรรพากรและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 และ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: