SPU จับมือ S.A.A.T. MOU มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มืออาชีพตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมงานวิชาการ วิจัย การฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลและผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (S.A.A.T.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับนายณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และนายวิสิทธิ์ ใจเถิง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การบริหารและพัฒนาองค์กร การวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร สนับสนุนทางการศึกษาให้กับบุคลากร และส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการในภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงานของสมาชิกสมาคม รวมถึงร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: