3-9 กรกฎาคมนี้ หอการค้าแฟร์ 2023 พร้อมจัด หนึ่งในห่วงมหกรรม Lanna Expo 2023

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวหอการค้าแฟร์ 2023” ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานภาคเหนือ หนึ่งในห่วงการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า “Lanna Expo 2023” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก BCG Creative Lanna ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม .. 2566 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นางโสพิตย์ ฤทธิศร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก BCG Creative Lanna ซึ่งในปีนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ชูแนวคิด BCG Concept : Bio-Circular-Green Concept ซึ่งถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยั่งยืนในระยะยาว โดยการนำแนวคิด BCG เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ และมีความได้เปรียบโดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เนื่องจากไทยมีทรัพยากรที่หลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมผลักดันและดำเนินการตามนโยบาย BCG ของประเทศ

ซึ่งในปีนี้ ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม .. 2566 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานหลายหน่วยงานด้วยกัน โดยประกอบไปด้วย 10 โซน มีดังต่อไปนี้ โซนที่ 1: นวัตกรรมอาหาร Food Valley, โซนที่ 2: Lanna Craft & Folk Art OTOP & SMEs, โซนที่ 3: Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์, โซนที่ 4: สุขภาพ Health & Wellness, โซนที่ 5: นิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นล้านนา นานาชาติ, โซนที่ 6: ศิลปะวัฒนธรรม, โซนที่ 7: Food Truck และตลาดประชารัฐ, โซนที่ 8: การท่องเที่ยวและสันทนาการ  และโซนที่ 9-10: หอการค้าแฟร์ ชิม ช็อป ใช้

ขณะที่ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางด้านหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สนับสนุนและส่งเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้ได้เสริมทัพกลุ่มจังหวัดด้วยการนำผู้ประกอบการด้านอาหารพร้อมทาน เครื่องแต่งกาย สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร รวมไปจนถึงหน่วยงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยี อาทิเช่น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์บริการวิจัยและทดสอบทางโภชนาการ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมทาโภชนเภสัช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปจนถึงหน่วยงานจากต่างประเทศ ได้รับเกียรติจากสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัด

ด้าน Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง มาร่วมออกร้านแสดงสินค้า อาหารอินเดีย และเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติอินเดียภายในงานว่า  ทางสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดัน กลุ่มผู้ประกอบการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศอินเดียอีกด้วย

ซึ่งภายในโซนหอการค้าแฟร์จะมีไฮไลท์ภายในงานที่ดึงดูด และกระตุ้นการซื้อขาย นั่นก็คือ การไลฟ์สินค้าภายในงานของผู้ประกอบจาก Influencer ชื่อดัง แวะเวียนเข้ามาสร้างสีสันภายในงานเพื่อเป็นการสร้างการเข้าถึง สำหรับผู้ที่อยู่ต่างที่ ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าภายในงานได้เช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใกล้ตัว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างง่ายได้ อีกทั้งกิจกรรมเวิคช็อป DIY สุดสร้างสรรค์กับงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ BCG หลักของการจัดงาน Lanna Expo 2023 และการแสดงดนตรีจากกลุ่มนักเรียนชื่อดังอีกมากมาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, เศรษฐกิจ