โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกา ฉลองครบรอบ 247 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ … ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกา ฉลองครบรอบ 247 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ (The 247 Anniversary of the Independence of the United State of America) จัดโดยนางลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ และนางเกว็นโดลิน คาร์ดโน อุปทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรงพยาบาลลานนา และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร มาอย่างยาวนาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,