โรงพยาบาลลานนา ร่วมกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อบรมความปลอดภัยนอกงาน “ขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อบรมความปลอดภัยนอกงาน “ขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร” วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 .. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ จัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยนอกงาน ตามแผนงานประจำปี เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร” ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ พยาบาลของโรงพยาบาลลานนาทุกแผนก

วิทยากรโดย พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิน , ร.ต.อ.กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล และ ส.ต.อ.ธนศักดิ์ ดาวสุข จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มาการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายจราจรที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ , การขับขี่ และใช้ทางอย่างปลอดภัย , เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร , แอฟพลิเคชั่น และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และการชะลอการออกป้ายภาษีตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สนง.ตำรวจแห่งชาติ และกรมขนส่งทางบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 ทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และมารยาทในการขับขี่รถบนท้องถนน รณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย เป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,