โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมวิชาการ “วัคซีนโรคไอกรน”

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และกลุ่มงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคไอกรน The new Generation Recombinant DNA Pertusis Booster Vaccines วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ โดย คุณวสนันทน์ วิไลโรจน์กุลภา หัวหน้าผู้แทนเวชภัณฑ์ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด โดยมี พว. นฤมล วัฒนปฤดา ประธานองค์กรพยาบาล และ พว.จุฑามาส ยะรินทร์ หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับวิทยากร โดยการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้วัคซีนป้องกันโรคไอกรน และการใช้วัคซีนให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา ตลอดจนอัพเดทข้อมูลข่าวสารเรื่องวัคซีนไอกรนในปัจจุบัน
.
สำหรับโรคไอกรน เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็กที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน อย่างไรก็ตาม คนทุกวัยสามารถติดเชื้อนี้ได้ และถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้ว การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน จึงเป็นวิธีที่ดี และง่าย รวมทั้งแนะนำให้ผู้หญิงมีครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อส่งภูมิต้านทานไปยังลูกน้อย เพื่อทำให้เป็นการลดอุบัติการณ์ในการป่วยเป็นโรคไอกรน
.
โรงพยาบาลลานนา มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน และโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ