เชียงใหม่อันดับโลกขยับมาอยู่อันดับที่ 203 เมืองจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาชาติ

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA (International Congress and Convention Association: ICCA) ได้ประกาศ 2022 Country & City Rankings หรือเมืองจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติ ปี 2022 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 ของโลก มีงานประชุม 81 งาน โดยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติ 9 งาน อันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 202 จากอันดับ 267 ในปี 2019

ปี 2022 สถานการณ์การจัดประชุมนานาชาติเริ่มดีขึ้น ภายหลังจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 โดยประเทศไทยมี 4 เมืองไมซ์ซิตี้ที่ถูกจัดอันดับจุดหมายปลายทางการจัดงานประชุมนานาชาติ ได้แก่ กรุงเทพฯ จำนวน 50 งาน อยู่อันดับที่ 32 ของโลก รองลงมาคือ เชียงใหม่ จำนวน 9 งาน อันดับที่ 202 ของโลก ภูเก็ต จำนวน 8 งาน อันดับที่ 223 และพัทยา จำนวน 7 งาน อันดับที่ 256 ของโลก

ในการจัดอันดับประเทศและเมืองปลายทางการจัดประชุมนานาชาติ 2022 Country & City Rankings จะนับเฉพาะการประชุมนานาชาติที่ผ่านเกณฑ์ของ ICCA คือ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ อย่างน้อย 50 คน เป็นประชุมที่การจัดหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ประเทศ และเป็นงานประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ

ที่มา: ICCA Business Analytics 2022 Country & City Rankings

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: