อาจารย์คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ SPU รับรางวัล “ครูสอนภาษาจีนดีเด่น” CLTAT

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ครูสอนภาษาจีนดีเด่น” และเข้ารับโล่รางวัลจากนายมนตรี ปัญญาวงศ์ขันติ นายกสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การสถาปนาสมาคมฯ(CLTAT) ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: