สมาคมโรงแรมไทยฯ แถลงวาระ ปี 2566-2567 เร่งผลักดันพัฒนาบุคคลกรโรงแรม ฯ ให้มีความสามารถด้านการบริการมากขึ้น

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ , นายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ,นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย , นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรม ไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เจ้าของและผู้บริหารโรงแรม และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมการประชุมวิสามัญ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา

นายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่าการประชุม วิสามัญ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของโรงแรม ในภาคเหนือในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม และพันธมิตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับการบริการ และยังเป็นการแถลงนโยบายของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) วาระการบริหารประจำปี พ.ศ.2566 – พ.ศ.2567 ตาม “นโยบายเคียงคู่ มุ่งสู่การพัฒนา ก้าวหน้าไปด้วยกัน” ซึ่งผมต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ โรงแรมได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และชี้แจงให้ทุกท่านทราบแนวทางที่จะ นําเนินการตามนโยบายโดยการนำเสนอของคณะกรรมการบริหารสมาคม

1. ลดต้นทุนของโรงแรมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่ท่าน

2. หัวใจสำคัญของโรงแรมคือ การบริการ สมาคมจึงกำหนดจัดฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรของโรงแรม โดยจะมีการออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

3. การประชาสัมพันธ์ สมาคมจะแจ้งข้อมูลข่าวของสมาคมผ่านทางเพจ Facebook และกลุ่มไลน์ เพื่อสร้างเครือข่ายในความร่วมมือกันและกระจาย ข่าวสารที่มีประโยชน์แก่เจ้าของ และผู้บริหารโรงแรม

4. การประสานความร่วมมือ

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ วางแนวทางไว้ 2 เรื่อง คือ การลดมลพิษ กับการช่วยเหลือเกษตรกร 1.ขอเชิญชวนเจ้าของ และผู้บริหารโรงแรมมาร่วมมือกันบริหาร จัดการขยะ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทางสถาบันจะมีรถมารับขยะเปียกตามรอบเวลาของแต่ละวัน เพื่อนำไปผลิต พลังงานทดแทน เท่ากับว่าโรงแรมได้ลดต้นทุนการกำจัดขยะของโรงแรมได้เป็น อย่างดี และผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราร่วมมือกันทำ จะเป็นการช่วยลดมลพิษของ ภาคเหนืออีกทางหนึ่ง

2.ช่วง HIGH SEASON จะส่งเสริมให้มีการซื้อข้าวหอมมะลิจาก สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ซึ่งผลิตข้าวให้กับ AMWAY ในราคาส่ง เราจะได้ ข้าวดีมาบริการลูกค้า และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งท่านจะ เห็นได้ว่าด้านหน้าทางเข้าโรงแรมผมจะมีผลิตผลทางการเกษตรมาขายตามฤดูกาล เป็นต้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, ที่พัก, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , ,