สคส. จับมือ ม.นเรศวร จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JCSSE 2023 สร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารกรุงไทย จัดประชุมนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่20 (JCSSE 2023) ภายใต้โครงการ ePROTECT: Workshop on Advancing Data Protection, Privacy, and Security: Navigating the Digital Landscape (ePROTECT 2023) ระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA และด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี จากหลายภาคส่วนร่วมเสวนา ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยี และกฎหมาย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.15 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศการวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอ แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลการวิจัยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

และในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 สคส. ได้ร่วมกับ เครือข่ายดิจิทัลชุมชน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : PDPC Thailand ตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,