วว. / OTOP Philippines / กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย-ฟิลิปปินส์

นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย Ms. Blesila Lantayona ,Undersecretary DTI Regional Operations Group (ROG) และ คณะผู้บริหาร OTOP Philippines (One Town, One Product Philippines) สังกัด Department of Trade and Industry, Republic of the Philippines เข้าพบ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับโอทอประหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โอกาสนี้ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร และดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ วว. เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้คณะผู้บริหาร OTOP Philippines ได้เยี่ยมชมภารกิจโครงสร้างพื้นฐานของ วว. ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ณ วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,