วว. /สสว. เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้านำเข้า

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. พร้อมด้วยคณะผู้แทน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำโดย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. เดินทางเข้าประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้านำเข้า ร่วมกับคณะผู้บริหารจาก China Certification and Inspection Group Guangdong Co., Ltd. (C.C.I.C. Guangdong Branch) รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์บริการการตรวจสอบสินค้านำเข้าของผู้ประกอบการไทยที่ส่งมาจีนผ่านทาง C.C.I.C. Guangdong Branch เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ C.C.I.C. เป็นบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงและชั้นนำของจีน มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี และมีสาขาย่อย 19 แห่ง โดยมีบริษัทย่อย 3 แห่ง และห้องปฏิบัติการทดลอง 14 แห่ง

ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ นอกจากการประชุมหารือด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้านำเข้าแล้ว ผู้ว่าการ วว. และรองผู้ว่าการบริหาร ได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรกวางโจว (Guangzhou Customs Technology Center) พร้อมสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการลดขั้นตอนการขนส่ง การใช้นวัตกรรมการขนส่งและการรับรองสินค้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร โดยด่านศุลกากรแห่งนี้เป็นสถาบันชั้นนำด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทดสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า ให้สอดคล้องกับกฎหมายการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออกของมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยใช้ศักยภาพของ วว. ด้าน National Quality Infrastructure ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เพื่อการส่งออกและ นำเข้าสินค้าเข้าสู่จีน เพื่อการการันตีคุณภาพสินค้าตลอด Value chain และลดความเสี่ยงของการ reject สินค้า พร้อมนี้ได้มีการหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี การฝึกอบรม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ในรูปแบบ on site และ virtual ต่อไป

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,