วว. ร่วมเสวนา THAI FOOD – MISSION to SPACE “พลิกโฉมอาหารไทย ให้ไปไกลสู่นอกโลก”

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเสวนาในงาน THAILAND SPAEC FOOD FORUM หัวข้อ THAI FOOD – MISSION to SPACE “พลิกโฉมอาหารไทย ให้ไปไกลสู่นอกโลก” ซึ่งเป็นเวทีเสวนาที่เรียนเชิญผู้นำทุกภาคส่วน ที่มีส่วนขับเคลื่อนวงการอาหาร นวัตกรรม เทคโนโลยีอาหารและอวกาศ รวมถึงภาพรวมของโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness) มาร่วมกันหาโอกาสและกำหนดทิศทางของอนาคตอาหารไทยไปพร้อมกัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของมาตรฐานอาหารไทยบนเวทีโลกเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับอวกาศอย่างไร นวัตกรรมและการส่งเสริมมาตรฐานอาหารอวกาศมีสำคัญต่อแวดวงอาหารของไทยอย่างไร เป้าหมายสูงสุดของมาตรฐานอวกาศและมาตรฐานอาหารไทย จัดโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โอกาสนี้ รองผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ระหว่าง CP X NANORACKS X MU Space ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium, True Digital Park พระโขนง กทม.

โดย ซีพีเอฟ ได้ริเริ่ม โครงการความร่วมมือทำงานวิจัยร่วมกับ “ศูนย์วิจัยด้านอาหารขององค์การ NASA” พร้อมพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ววกาศ NANORACKS LCC และบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ MU Space เพื่อทำการวิจัยยกระดับมาตรฐานของเนื้อไก่ CP สู่ระดับโลก ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเดียวที่องค์การ NASA ยอมรับ พร้อมทั้งจะส่งเมนูไก่ไทยไปอวกาศ ให้นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station หรือ ISS) ได้รับประทาน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่รับรองด้วยองค์การ NASA โดยจะนำส่งด้วยยานอวกาศ SPACE-X ภายในปี 2566 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในวงการอาหารและอวกาศระดับโลก ได้แก่ Mr.Michael James Massimino ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และอดีตนักบินอวกาศของ NASA และ Ms.Vickie Kloeris อดีตประธานสถาบันเท โนโลยีอาหาร และอดีตผู้จัดการระบบอาหารสถานีอวกาศนานาชาติ NASA Johnson Space Center ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในเวทีเสวนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,