วว. ร่วมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับทุนการศึกษา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. ) ร่วมเฝ้าถวายสักการะด้วย .oวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,