วว. ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The 7th STS forum ASEAN-Japan Workshop ณ มาเลเซีย นำ วทน. สร้างสังคมที่ยั่งยืน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน The 7th STS forum ASEAN-Japan Workshop หัวข้อเรื่อง ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น “ศักยภาพในการเริ่มต้นความร่วมมือและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม Le Meridien Putrajaya เมืองปูตราจายา ประเทศมาเลเซีย

งานดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันโดย Science and Technology in Society forum (STS Forum), Malaysian Industry-Government Group for Hight Technology (MIGHT), และ Japan External Trade Organization (JETRO) โดยการสนับสนุนจาก Embassy of Japan in Malaysia

กิจกรรมภายในงานเน้นการหารือในประเด็นบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ Start-up โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 180 คน จากหน่วยงานวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ Start-up ทั้งจากญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน

โอกาสนี้คณะผู้แทน วว. ได้แก่ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และ น.ส. พิมประไพ ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส กองวิเทศสัมพันธ์ วว. เข้าร่วมกิจกรรมในงานด้วย

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,