วว. รับสมัครพนักงานใหม่ประจำศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร ICOS

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) มีภารกิจให้บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอาง แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ ประสงค์เปิดรับพนักงานใหม่ จำนวน 2 อัตรา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ผลิต 1 อัตรา
คุณสมบัติ
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำเอกสารบันทึกการผลิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับการผลิตตาม COSMETIC GMP
• ดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมของเครื่องมือในการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางตามแผนการผลิตและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

2) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา
คุณสมบัติ
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับคลังวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป ตามระบบGMP
• จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าเข้าคลังสินและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ
• จัดของตามใบเบิกให้ฝ่ายผลิตตามแผนการผลิตและจัดเก็บเข้าที่หลังใช้งานแล้ว
• ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และสินค้าที่รับเข้าคลังและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) วว.
35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-577-9000 ต่อ 9243, 9091
มือถือ 061-397-8382 (มณีรัตน์)

…………………………………………………………………………………………………….
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , ,