วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพระโขนง ในโอกาสเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะ “ตาลเดี่ยวโมเดล”

ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัยจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) วว. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะ ให้แก่บุคลากรสำนักงานเขตพระโขนง และผู้นำชุมชน จำนวน 200 คน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นต้นแบบในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , , ,