วว. จัด Workshop การขยายเชื้อชีวภัณฑ์ในถังหมักชุมชนให้แก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง

ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การขยายเชื้อชีวภัณฑ์ในถังหมักชุมชนโมเดล วว. ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ มูลนิธิโครงการหลวง จากฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นำโดย นายวรพงษ์ คำลือ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง การเพาะเลี้ยงเชื้อชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งการตรวจคุณภาพเชื้อตามวิธีการของ วว. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. มีกำหนดการจะมอบ ถังหมักชุมชนโมเดล วว. ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน จำนวน 5 ถัง เนื่องในกิจกรรมปลูกป่าวนเกษตรอย่างมีส่วนร่วม ในเดือนกรกฎาคม 2566 สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย วปอ. รุ่นที่ 56
อนึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

สอบถามรายละเอียดการจัดอบรม /ข้อมูล รวมทั้งขอรับบริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9016, 02-577 9021 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : icpim2@tistr.or.th

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,