รร.สาธิต มช. หารือเตรียมจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์นรินทร์ ศรีแสงงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พบปะหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, กีฬา, สังคม