ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ย้ำความพร้อมหลักสูตรทันสมัย คณาจารย์มืออาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) โดย สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ SPU BELIEVE IN YOU โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10 คณะ 5 วิทยาลัย กว่า 9,000 คน จำนวน 6 รอบ 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2566

ในการนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และกล่าวย้ำความพร้อมด้านมาตรฐานหลักสูตรการเรียนที่ทันสมัย ความพร้อมของคณาจารย์มืออาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมไว้สำหรับนักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกคณะทุกระดับด้วย ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศฯดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกนรด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทางด้าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เพราะเรารู้ว่าการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องใหม่ของชีวิต วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แต่ละปี จึงเป็นการเล่าเรื่องชีวิตและกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านการแสดงของรุ่นพี่ที่พร้อมใจมาร่วมถ่ายทอดและต้อนรับรุ่นน้อง มีความบันเทิง ความสนุกที่แฝงด้วยการแนะนำน้อง การร้อยเรียงเรื่องถูกออกแบบมาด้วยความเข้าใจทำให้ 2 ชั่วโมงในหอประชุมผ่านไปอย่างรวดเร็ว

และมีอธิการบดี มากล่าวต้อนรับในช่วงสุดท้ายของงาน และต้องขอขอบคุณทีมนักศึกษารุ่นพี่ทุกคน จากทีม Sim Agency คณะนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสร้างสรรค์งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรม Event ใหญ่ 6 รอบ 3 วัน ที่มหาวิทยาลัยมอบความไว้วางใจและจ้างทีมSimAgency คณะนิเทศศาสตร ให้เป็นผู้ดำเนิการ ทีมนี้เก่งขึ้นเป็นมืออาชีพทุกปี และเป็นเวทีให้นักศึกษามาแสดงศักยภาพทั้งงานเบื้องหน้า และงานเบื้องหลัง งานใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศกว่า 9,000 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: