พิธีเปิด ITPC SATIT CMU Mini Marathon ครั้งที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดกิจกรรม วิ่ง ITPC SATIT CMU Mini Marathon ครั้งที่ 1 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมทั่วไปร่วมวิ่งฯ อาคาร 55 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ..2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, กีฬา, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน