ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา3 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2566

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และนพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมทั้งทีมหัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน ประกันสังคม ให้การต้อนรับ นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามามอบของเยี่ยมไข้ ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม

พร้อมกันนี้ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ได้รายงานข้อมูลแก่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชน คู่สัญญาในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ด้วยความพร้อมทั้งสถานที่ที่กว้างขวาง สะดวก สบาย โดยโรงพยาบาลลานนา3 ขณะนี้มีการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชา ครบครันเหมือนโรงพยาบาลลานนาแล้ว เปิดให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมทุกวัน ตั้งแต่เวลา
8.00 น. ถึง 24.00 น. และสำหรับแผนกฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้มีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จะสามารถใช้สิทธิได้เหมือนๆกัน นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาล จากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ เช่น สิทธิทางทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 50 ปี ขึ้นไป ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้ และขณะนี้ยังให้ร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องในโครงการผ่าตัดไวภายใน 15 วัน ให้แก่ผู้ประกันตนที่ป่วย และมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาด้วยการผ่าตัด ในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกันตนเข้ารับการผ่าตัดจากทั่วประเทศแล้วหลายราย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,