ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ร่วมโรงพยาบาลลานนา3 จัดการฝึกซ้อมแผน และมาตรการรับมือเบื้องต้น กรณีเหตุกราดยิง “Active Shooter”

คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การบัญชาการ ของพล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีตำรวจช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม ความปลอดภัยในงาน ประจำปี 2566 และการซ้อมแผนสถานการณ์สมมุติ “มาตรการรับมือเบื้องต้นในสถานการณ์กราดยิง “Active Shooter” สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกแผนก โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผู้กำกับสถานีตำรวจช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีสถิติเหตุการณ์กราดยิงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ เล็งเห็นความสำคัญว่าควรเพิ่มความรู้ และทักษะการป้องกันตนเองและผู้ป่วย ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกแผนก เพื่อจะสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้รับบริการของโรงพยาบาลลานนาเบื้องต้น และทักษะการเอาตัวรอด “หนี – ซ่อน – สู้” ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง

สำหรับการซ้อมแผน และการอบรมเรื่องการรับมือเบื้องต้นในสถานการณ์กราดยิง “Active Shooter” ในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจ ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธ และยุทธวิธีพิเศษ นำโดย ร.ต.ท.ปัฐวีกานต์ สงเคราะห์ธรรม พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนผู้บริหาร พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการอบรมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ โดยจำลองสถานการณ์ คนร้ายคุ้มคลั่งบุกเข้ามาเพื่อจะทำร้าย หรือสังหาร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลลานนา 3

การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร้ายร่วมกันในครั้งนี้ ได้สาธิตให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา เรียนรู้สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก เมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวคือการ “หนี – ซ่อน – สู้” รวมไปถึงวิธีแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง 191 ทันทีประกอบด้วยการบอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ระบุจุดตำแหน่งที่อยู่ แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น กำลังเผชิญกับอะไร และต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ตลอดจนยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสถานีตำรวจช้างเผือก และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนาทุกแผนก ให้ได้รับทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ทั้งความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าไประงับเหตุ และช่วยเหลือ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการอพยพผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินต่อไป ซึ่งผลการฝึกอบรมราบรื่นไปด้วยดี ทางโรงพยาบาลลานนา ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกแผนกมา ณ ที่นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,