ซันสวีท เดินหน้ากิจกรรม CSR เพื่อการศึกษาร่วมสืบสาน “ประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย” ประจำปี 2566

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร คำนึงถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต ล่าสุดจัดกิจกรรม CSR เพื่อการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจำปีการศึกษา 2566 “สืบสานประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้สันทรายระยะทาง 10 กม. ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึงสวนสาธารณเทศบาล .สันทรายหลวง .สันทราย .เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก กว่า 6,400  คน เมื่อเร็ว นี้

โดย SUN ได้ร่วมออกบูธ นำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ตรา KC เพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสงลายเสือ กล้วยน้ำว้าหนึบ ธัญพืชรวม มันหวาน เป็นต้น มาร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้าร่วมประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้สันทราย ได้รับประทานอย่างอิ่มท้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม