ครั้งแรกของความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการนวดแผนไทย ระหว่าง โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ เชียงใหม่ และ สถาบันสอนนวดไทยโพธิปัญญา ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เพื่อผลักดันการนวดแผนไทยสู่มาตราฐานสากล

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์เชียงใหม่ (Old Medicine Hospital Thai Massage School Shevagakomarapat) จัดพิธีไหว้ครูหมอ “ชีวกโกมารภัจจ์” บรมครูด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่การทำงาน พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการนวดไทยแบบ Old Medicine Hospital สู่มาตราฐานระดับสากลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีสอนเฉพาะโรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ เชียงใหม่ และ สถาบันสอนนวดไทยโพธิปัญญา เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา, เพิ่มศักยภาพ, เพิ่มตลาดแรงงาน ด้านการนวดแผนไทยแบบ Northern Style Thai Folk Massage ให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับพิธีบูชาพระบรมอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย คือ การแสดงความเคารพกตเวทิตา และความกตัญญูแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะ ผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในอนาคต

โดย อาจารย์สินทร ไชยฉกรรจ์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์เชียงใหม่ (Old Medicine Hospital Thai Massage School Shevagakomarapat) ตั้งแต่ปี 2505 เป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทยแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ท่านยังเป็นผู้คิดค้นสูตรการนวดแผนไทยบำบัดตามแบบล้านนา (Northern Style Thai Folk Massage) ที่เป็นการผสมผสานการนวดตัว ยืดเส้นตามจุดสำคัญ โดยเป็นการนวดสูตรต้นตำรับที่กำเนิดจากโรงเรียนฯ นี้เท่านั้น ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า 60 ปี ถือว่าเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทยที่เก่าแก่ที่สุด

ปัจจุบัน “อาจารย์วสันต์ ไชยฉกรรจ์” ลูกชายอ.สินทร เข้ามาบริหารเป็นรุ่นที่ 2 ยังคงเน้นหลักสูตรการนวดแผนไทยบำบัดตามแบบล้านนา (Northern Style Thai Folk Massage) และยังคงพัฒนาฝีมือของบุคลากรนวดแผนไทยให้มีมาตราฐานตามหลักสากล ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่วโลกที่ต้องการเรียนศาสตร์นี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีธุรกิจด้านการสอนนวดในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น มุ่งที่จะอนุรักษ์มรดกการนวดแผนไทย ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านการนวดแผนไทยมาแล้วกว่า 30,000 คน (เป็นคนไทยจำนวนมากกว่า 20,000 คน และเป็นชาวต่างชาติ มากกว่า 10,000 คน) การสอนเน้นการนำศาสตร์ เวชปฏิบัติความรู้ด้านสุขภาพ มาผสมผสาน เพื่อต้องการให้อุตสาหกรรมการนวดมีความปลอดภัย

และถูกต้องตามหลักการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิม สำหรับหลักสูตรการเรียนมี 4 ระดับ โดยจะได้เรียนรู้ในแต่ละระดับแตกต่างกัน ทั้งด้านการนวดทั้งตัวตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเทคนิคระดับสูง รวมไปถึงประวัติศาสตร์ปรัชญา การฝึกปฏิบัติการนวดสไตล์เหนือล้านนาแบบดั้งเดิม ซึ่งจะได้เรียนรู้ด้านทฤษฎี การปฎิบัติ นำมาประยุกต์ เพื่อนำมาใช้จริงในการรักษาโรค และพัฒนาเทคนิคการนวดคลายเส้นแบบล้านนา (Northern Style Thai Folk Massage) ที่เป็นการนำศาสตร์การประคบสมุนไพรโดยใช้ลูกประคบสมุนไพรมานวดตามกล้ามเนื้อ ผู้ที่สำเร็จการเรียนแต่ละระดับจะได้รับประกาศนียบัตร, ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร และรับเข็มเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์ในเชื้อสายโรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

ภายในงานได้มีการเปิดตัวความร่วมมือในการสอนนวดที่สามารถนำไปต่อยอดในการเปิดธุรกิจในประเทศต่างๆ ซึ่งจะทำให้การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ เชียงใหม่ กับ สถาบันสอนนวดไทยโพธิปัญญา ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ที่บริหารงานโดย “นางสาวประทับใจ ดวงพัตรา” ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันสอนนวดไทยแห่งเดียวที่ได้รับการอนุมัติจาก California Massage Therapy Council (CAMTC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ที่เรียนจบโปรแกรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

สถาบันสอนนวดไทยโพธิปัญญา มุ่งเน้นพัฒนาการนวดไทยเพื่อเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานระดับโลก และยังส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ยกระดับให้แก่บุคลากรมืออาชีพด้านการนวดแผนไทย โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปรับสูตรในการนวดแผนโบราณ ทั้งการนวดตามแบบท่าฤษีดัดตน และการนวดประคบด้วยสมุนไพร

สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนโปรแกรมดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://bpisf.org ซึ่งโปรแกรมหลักสูตรทั้งหมด 500 ชั่วโมง (ปฎิบัติ 378 ชม., ทฤษฎี 122 ชม.) สามารถเรียนได้ที่สถาบันสอนนวดไทยโพธิปัญญาทั้งหลักสูตร หรือเรียนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ได้ทั่วโลก 122 ชม. ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรอยู่ที่ $8,500 หรือประมาณ 2 แสนกว่าบาท เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนวดไทย ผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับทักษะการนวดทั้งแบบตะวันออกและตะวันตกผสมผสาน รวมถึงหลักสูตรการนวดสวีดิช การนวดเส้น และเทคนิคการนวดแบบตะวันตกอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักสูตรด้านธุรกิจ, จริยธรรม, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา,พยาธิวิทยา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริง โดยนักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพ และมีคุณสมบัติในการทำงานเป็นนักนวดบำบัดที่มีความรู้ความสามารถ และอนุรักษ์มรดกการนวดแผนไทยแบบ (Northern Style Thai Folk Massage) ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

สามารถสอบถามการเรียนการสอนได้ที่
: โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ เชียงใหม่ (Old Medicine Hospital Thai Massage School Shivagakomarpaj)
เลขที่ 238/ 8 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 096 259 8874
https://www.oldmedicine.org
: สถาบันสอนนวดแผนไทยโพธิปัญญา (Bodhi Panya Institute) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทร. 415-994-5232
https://bpisf.org

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: , , , , , , ,