คณะศิลปศาสตร์ SPU มอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย 2023 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

เมื่อวันที่ (27 มิถุนายน 2566) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเวทีจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกและทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดอนปลาย ด้วยการจัดประกวดแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ Being bilingual: A Must for the Globalization Era! เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 53 ปีแห่งการก่อตั้ง อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษามูลนิธิสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ

ในการนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิณดา เตชะวณิช นายกสโมสรโรตารี่ลุมพินี เป็นผู้มอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสวอน เรย์มอนด์ นิวตัน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวนันทนัช เตียวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอรวรา สาริพัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ อาคาร 11 Zone A ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทางด้าน ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล้ยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และ Andrew Bigg Academy เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบก่อตั้ง 53 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับตัวจริง ประสบการณ์จริง แก่นักเรียน พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความสนใจเรียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันทางคณะศิลปศาสตร์ SPU ของเราได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ที่นี่เราสร้างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านภาษาและมีความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม น้องๆนักเรียนที่สนใจอยากมาร่วมเป็นครอบครัวศิลปศาสตร์ SPU ด้วยกัน สามารถสมัครเรียนได้ที่ : https://www.spu.ac.th/page/register

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: