การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (สัญจร) ณ โรงพยาบาลลานนา 3

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ให้การต้อนรับนางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนด้านการแพทย์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 (สัญจร) วันนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อ รับทราบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงปัญหาการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ ด้านการรักษาพยาบาลของประกันสังคม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการต่อไป นอกเหนือจากการประชุมตามวาระแล้ว นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ยังนำพาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการ ในแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของโรงพยาบาลลานนา 3 และกล่าวชื่นชม การให้บริการของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเปิดดำเนินการแก่ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ มาถึง 47 ปีแล้ว

พร้อมกันนี้ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ได้นำเสนอผลการดำเนินการ โครงการร่วมประกันสังคม ปี 2566 อันได้แก่ ผลงานการฉีดวัคซีนฟรีแก่ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป โครงการโรงพยาบาลลานนา เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกันตน ผ่าตัดไว ไม่รอนาน หรือทำหัตถการนำร่อง ในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ นิ่วในไต , นิ่วในท่อไต , มะเร็งเต้านม , ก้อนเนื้อในมดลูก และมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งมดลูก , เนื้องอกในรังไข่ หรือมะเร็งรังไข่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการผ่าตัดอย่างรวดเร็วภายใน 15 วัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งโครงการนี้ มีผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ สนใจเข้ามารับการผ่าตัด จำนวนมาก จากนั้นแนะนำเทคโนโลยีการรักษาโรคอ้วน ซึ่งถือเป็นโรคที่คุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมักมีโรคประจำตัวร่วมหลายโรค การผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้อง ของโรงพยาบาลลานนานี้ ถือเป็นการรักษาพยาบาลทางเลือกแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,