กาดฝรั่ง วิลเลจ – คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือจัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง หางดง รองรับคนในชุมชนสร้างสุขภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ กาดฝรั่ง วิลเลจ นำโดยคุณเรณุตรา เมฆอุไร และคุณสาริศา เมฆอุไร นำทีมต้อนรับ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ เพื่อร่วมลงนามในการร่วมมือ จัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง หางดง โดยมีศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีฯ และผศ. ดร เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฯ พร้อมทีมงานร่วมในพิธีลงนาม


พิธีลงนาม เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกาดฝรั่ง วิลเลจ และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของคนในชุมชนชาวอำเภอหางดงและอำเภอใกล้เคียงเป็นหลัก ที่จะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ในการตรวจรักษาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานยังมีการบริการตรวจสุขภาพประจำปี และรายการตรวจสุขภาพแบบพิเศษได้มากกว่า 32 รายการ รวมถึงการบริการด้านกายภาพบำบัดตรวจประเมิณวินิจฉัยความบกพร่อมของร่างกาย การบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ระบบประสาทต่างๆ กิจกรรมบำบัดกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการช้า ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาการควบคุมตนเอง เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาการเรียนรู้ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในอนาคตได้ และรังสีเทคนิคได้แก่การเอกซเรย์ปอด เอกซเรย์เต้านม ถ่ายภาพรังสีทั่วไป ตรวจมวลกระดูก และตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ได้อย่างครบครัน นอกจากนี้สิทธิ์สำหรับข้าราชการหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์สุขภาพพร้อมยังสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ในส่วนของสถานที่ ทางกาดฝรั่ง วิลเลจ ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่รองรับกลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ร้านค้า ร้านอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่จอดรถกว้างขวาง บรรยากาศที่มีความร่มรื่น และการเดินทางที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเป็นสถานที่ ที่พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วย
ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ทางกาดฝรั่ง วิลเลจ และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ได้มองเห็นตรงกัน ในการร่วมมือจัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง หางดง เพื่อให้ทุกๆ คนในอำเภอหางดง และโดยรอบได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง หางดง ให้ได้มากที่สุดต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,