กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรม และจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 “ BCG Creative Lanna ”

งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 “BCG Creative Lanna” ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางนัยนกีส สังขบุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติร่วมกันแถลงข่าวงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 “ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 หน้าลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสําเร็จ จากทุกปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ ในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่าย กว่า 800 คูหา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาด และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ภายในงาน แบ่งพื้นที่บริเวณแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 10 โซน

ทั้งนี้ แต่ละโซนจะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ดังนี้ โซน 1 Lanna Coffee Hub & Northern Food Valley นําโดย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โซน 2 Lanna Crafts & Folk Art “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม” นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โซน 3 Lanna expo 2023 & Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

โซน 4 Health & Wellness นำาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โชน 5 นิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative Lanna” นําโดย หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชน 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นําโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

โซน 7 Food Truck และ ตลาดประชารัฐ นำโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โซน 8 BCG Sustainable Tourism & Green Route ป่าโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โชน 9–10 หอการค้าแฟร์ 2566 และนวัตกรรมสะอาด นําโดย หอการค้าประจำจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจคือการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนาพร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด พิธีเปิดงานในวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ เวทีกลางงาน Lanna Expo 2023 เวลา 18.00 น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,