สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพฯ ห่วงใย..คนสู้ไฟป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพฯ ห่วงใย..คนสู้ไฟป่า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 : ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเซียงใหม่ที่เกิดขึ้นหลายจุด ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองชนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) สูงเกินค่ามาตรฐาน กระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เห็นความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานฯ ที่จะต้องมีการปฏิบัติงานลาดตะเวนคอยดูแล ป้องกัน และดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จากการปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ทำงานได้ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา จัดออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เพื่อค้นหาความผิดปกติแต่เนิ่นๆ และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน
การออกหน่วยตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลลานนา ในครั้งนี้ นำทีมโดยพว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา แพทย์ผู้ออกปฏิบัติงาน ได้แก่นพ.สรไน อ่อนหวาน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งการตรวจสุขภาพในวันนี้ แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย ตรวจปอด จมูก คอ วัดค่าออกซิเจนในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจร่างกายพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จำนวน 97 คน โดยในรายที่ตรวจพบความผิดปกติ ก็ได้แนะนำให้ไปพบแพทย์ต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และทำการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ