สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU ร่วมหารือ AIS – ZTE มุ่งพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีทางด้าน AIoT (Non-Degree) รุ่นที่ 5 ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือ AIS เครือข่ายชั้นนำเทคโนโลยีด้าน IoT โดยมี ผศ.จิโรจน์ จริตควร, ดร.สุรชัย ทองแก้ว, อ.ภูริลาภ จุฑาวัชรพล, อ.นิมิตร ทักษวิทยาพงษ์, ทีมงาน AIS จาก Enterprise Marketing & SME Business Management และ Mr. Justin Chen Integrated Solution Manager จาก ZTE ร่วมหารือเกี่ยวกับนวัตกรรม 5G ในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีทางด้าน AIoT (Non-Degree) รุ่นที่ 5 โฉมใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิม! ณ ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ชั้น 18 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: