สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ติดตามการดำเนินงาน “วัณโรค” ณ โรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 … โรงพยาบาลลานนา รับการนิเทศ และติดตามการดำเนินงานวัณโรค โดยมีคุณนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล , คุณนงนุช ประภามณฑล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และคุณอังคณา ปัจฉิม คณะกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 นำโดย ดร.เจริญศรี แซ่ตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานวัณโรค กลุ่มงานโรคติดต่อเรื้อรัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน ลงพื้นที่ และนิเทศ ติดตามแผนการดำเนินงานด้านการค้นหา และขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค และวัณโรคดื้อยา เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลเอกชน ที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยในโครงการประกันสังคมจำนวนมาก ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมรณรงค์ให้ประชาชน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น “วัณโรค” ได้ตรวจสอบตนเอง หากมีความเสี่ยง เช่น ไอเรื้อรังนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจพบอาการอื่นเช่น น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีไข้ ไอมีเลือดปน เจ็บหน้าอก หายใจขัด เหงื่อออกมากตอนกลางคืน หรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค อย่าลืม !! ดาวน์โหลดแอฟฯ TB Self Screening (TBSS) แล้วเช็คตัวเองกันด้วย และหากเข้าเกณฑ์แล้วควรเข้ามาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล และหากได้รับการรักษา ควรรับประทานยาจนครบ ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตามปกติ “ วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ หากวินิจฉัยพบเร็ว และได้รับการรักษาที่ถูกวิธี”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,