วิวาห์แห่งปี สองตระกลูดัง

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานงานฉลองมคลสมรส ระหว่าง พิมพิศา จิราธิวัฒน์ บุตรี ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ – ชนัดดา พิทยศิริ กับ ประภู พรประภา บุตร สุภาภรณ์ พรประภา โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ร่วมงาน ที่ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: