วว. คว้ารางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL & BRONZE MEDAL ณ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เวชสำอาง จากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับรางวัลชนะเลิศ SILVER MEDAL และ BRONZE MEDAL เนื่องในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48 “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน มากกว่า 50,000 คน และมีผู้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ

โดย วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการส่งผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากรำข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิวจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มช่วงอายุ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว. ซึ่ง นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส เป็นหัวหน้าโครงการ

วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำรำข้าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสรรพคุณไม่แพ้สารที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS AND RATIONALIZERS ยังได้มอบรางวัลพิเศษ SPECIAL AWARD ให้แก่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Antihypertension Agent from Rice Barn Peptide in Soft Gel แก่ วว. ด้วย
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และประธานคณะกรรมการ วว. พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. และรศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ศึกษาวิจัยสารสกัดเพปไทด์ไฮโดรโลเซทจากข้าวพบว่า เป็นสารสกัดในกลุ่มโปรตีนหรือเพบไทด์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก และมีสาร -aminobutyric acid (GABA) ซึ่งมีสรรพคุณในการยับยั้ง Angiotensin II ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตและลดไขมันชนิดเลวในเลือด จากนั้นได้ทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่า สามารถลดความดันโลหิตได้ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะความดันสูงได้ และเมื่อนำมาใช้กับมนุษย์พบว่า เป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในเรื่องลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะความดันสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลจริง โดยกรรมวิธีการสกัดได้เลือกใช้วัตถุดิบที่มีความใหม่ ภายหลังการสีข้าวแล้ว เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ตามที่ต้องการในปริมาณที่สูง ซึ่งผลิตภัณฑ์จากข้าวส่วนใหญ่จะเน้นการใช้น้ำมันรำข้าวเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณของ linoleic acid และ oryzanol สูงและสารในกลุ่มของสารสี anthocyanin หรือ สารในกลุ่ม Flavonoid แต่ผลิตภัณฑ์ที่ วว. พัฒนาขึ้นจะเน้นสารสกัดในกลุ่มโปรตีนหรือเพปไทด์จากข้าวมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด จากภาวะความดันสูง ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยในขั้นตอนของกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์นั้น วว. ได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , , , , , ,