พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ SPU! เปิดการอบรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ผ่านหลักสูตร ACADEMY OF INNOVATIVE TEACHING: AIT

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมการสอนและวิทยาการการเรียนรู้” หลักสูตร ACADEMY OF INNOVATIVE TEACHING : AIT ซึ่งเป็นการอบรมนำร่อง ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Academy of Innovative Teaching มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี พร้อมทีมงาน และทีมงานจากกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ณ ห้อง 11-1207 ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: