ฝีมือจัดจ้าน! DEK Film SPU คว้ารางวัล Popular Vote พร้อมรับเงิน 1 แสนบาท การประกวด คลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘Maid in Thailand 2023’ bTaskee Thailand

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Question Mark ที่ประกอบไปด้วย นายบดินทร์ เคลือเนาวรัตน์, นายเกรียงไกร ซ้ายเส้ง, นายกิตติพงศ์ หอมอ่อน, นายศิรวัสส์ จรูญโสภณสวัสดิ์, นายแสงสิริ วงษ์ชมภู, นายธีรภัทร สายสมบูรณ์, นายธิติ หวังกีรติกานต์, นางสาวนนท์นภัส ศรีกุลศศิธ, นางสาวลินดา คงบัน, นางสาวสุทธิพร แสงจันทร์, นางสาวช่อญดา เกยูรินทร์, นางสาวพรลภัส ช้างทอง, นางสาวพรรณวดี คุณสุทธ์ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวีดีโอ “ห้องวุ่นๆ กับวัยรุ่น 3 คน” คว้ารางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘Maid in Thailand 2023’ หรือ ‘สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน’ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารยชาญวิทย์ พรหมพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม จัดโดย bTaskee Thailand เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับ bTaskee Thailand แอปพลิเคชันจองทำความสะอาดรายชั่วโมง จัดการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘Maid in Thailand 2023’ หรือ ‘สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน’ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทขึ้น โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คือการเปิดมุมมองความคิดที่สังคมมีต่ออาชีพแม่บ้าน สิ่งที่เหล่าแม่บ้านต้องเผชิญ และเพื่อจุดประกายความคิด ค้นหาแนวทางที่จะสามารถช่วยยกระดับอาชีพนี้ รวมถึงให้เกียรติพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: