บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด … ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถ Mobile X-ray ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยโครงการตรวจสุขภาพประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเป็นอันมาก เข้ารับการตรวจในวันนี้ถึง 98 คน ซึ่งนอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม ก็ได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย

โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมของสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ กับโรงพยาบาลลานนา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคทั่วไป ซึ่งเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทราบถึงความเสี่ยง รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,