บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ จำกัด ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ จำกัด ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566
.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ จำกัด… ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถ Mobile X-ray ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ จำกัด ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยโครงการตรวจสุขภาพประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเป็นอันมาก เข้ารับการตรวจในวันนี้ถึง 70 คน ซึ่งนอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม ก็ได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย
.
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมของสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ กับโรงพยาบาลลานนา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคทั่วไป ซึ่งเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทราบถึงความเสี่ยง รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ โดยนายอานนท์ วิไลสมสกุล นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายเฉลิมชนม์ พงศ์พันธ์งาม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ยังมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตน ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันสังคม ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา 39 , 40 ขอให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อจะได้รับสิทธิคุ้มครองจากทางสำนักงานประกันสังคม รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ์ของท่านอย่างเต็มที่ตามสิทธิของประกันสังคมที่กำหนดไว้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,