บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เยี่ยม รพ.คู่สัญญา ณ โรงพยาบาลลานนา

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เยี่ยม รพ.คู่สัญญา ณ โรงพยาบาลลานนา

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร C ชั้น 3 โรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับ นายชัยรัตน์ ถิโรภาส ตำแหน่ง VP-Health Partnerships & Provider Management และนางสาวธนิดา มงคลสุทิวัตถ์ ตำแหน่ง Manager Care Coordination จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยม พบปะ หารือ เกี่ยวกับบริการสุขภาพ การบริการลูกค้าร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลลานนา 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่ ในเครือโรงพยาบาลลานนา ที่เป็นคู่สัญญากับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบของขวัญที่ระลึก และกล่าวขอบคุณที่มอบความไว้วางใจ ให้โรงพยาบาลลานนาได้ดูแลลูกค้าของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ