DEK วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม จิตอาสานำความรู้พัฒนาชุมชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสาสนวนาลัย จ.กาญจนบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถานประกอบการ (ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์) นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา นำความรู้ที่ได้จากการเรียน สู่การปฎิบัติจริง เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่โคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ให้กับทางศูนย์ปฎิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสาสนวนาลัย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: