โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 3 วิทยาเขต ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้วยแนวคิด “สร้างสรรค์สังคมสู่ความยั่งยืน (SDG)”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 วิทยาเขต (บางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น) จัดกิจกรรมโครงการ The Connectivity Logistics Campus ก้าวสู่ปีที่6 โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดีวิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้ง 3 วิทยาเขต นำทีมผู้นำนักศึกษาโลจิสติกส์ฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์สังคมสู่ความยั่งยืน (SDG)” เพื่อต่อยอดในการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขตและชุมชน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมโครงการ The Connectivity Logistics Campus ก้าวสู่ปีที่ 6 ในครั้งนี้แบ่งการทำกิจกรรมต่างๆออกเป็น 3 วัน ดังนี้

กิจกรรมในวันที่ 1 นำทีมโดย ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ และ อาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ (WM) SPU บางเขน นำคณะผู้นำนักศึกษาเข้าสู่กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ทั้ง 3 วิทยาเขต ผ่านกิจกรรม Ice Breaking เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ทำความรู้จักซึ่งกันผ่านกิจกรรมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ ,กิจกรรมเห็นภาพนี้คิดถึงอะไร และกิจกรรมสายใยสัมพันธ์ ก่อนเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้นำต่อไป และในช่วงค่ำได้จัดให้มีการแสดงของทั้ง 3 วิทยาเขต ผ่านตัวแทนผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างรอยยิ้มในช่วงค่ำได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมวันที่ 2 นำทีมโดย อาจารย์นวพล เกษมธารนันทน์ SPU วิทยาเขตชลบุรี และอาจารย์นวรรณ สืบสายลา SPU วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยการตื่นเช้ามาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้คณาจารย์และผู้นำนักศึกษา หลังจากนั้น ก็รับโจทย์การสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนศิลาโฮมสเตย์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้วัฒธรรมของชุมชนศิลาโฮมสเตย์การทำธุงประเพณี และการทำอาหารพื้นเมืองอย่างข้าวต้มมัด นอกจากนี้ยังมีการทำเสื้อมัดย้อม เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป และต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสา ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆในชุมชน

จากนั้นปิดท้ายด้วย กิจกรรมในการค้นหาผู้นำของแต่ละวิทยาเขตผ่าน 10 โจทย์ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในช่วงค่ำคืนพิเศษของวันนี้ยังมีอีกหนึ่งในพิธีที่จะต้องทำสำหรับชาวค่ายอย่างพิธีเทียน เปิดใจสร้างสายใยให้กับผู้นำในทุกชั้นปีและการขอพรจากคณาจารย์ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป…

และกิจกรรมในวันที่ 3 นำทีมโดย อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ และทีมวิทยากร ได้ถ่ายทอดความรู้และอธิบายถึง กระบวนการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA) พร้อมสรุปกิจกรรม โดยกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้เป็นการเข้าฐานต่างๆเพื่อการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ…

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: