โรงพยาบาลลานนา แต่งกายชุดพื้นเมือง ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โรงพยาบาลลานนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา ด้วยการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่แต่งกายชุดพื้นเมือง และอู้กำเมือง เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ในช่วงบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์นี้ ณ โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม